Tillgänglighetsredogörelse Bildtelefoni.net

Teckenspråkig video - Tillgänglighetsredogörelse

Innehåll på sidan

Evantia Oy som står bakom webbplatsen är upphandlad tjänsteleverantör av Post- och telestyrelsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen bildtelefoni.net uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Bildtelefoni.net är tillgänglig i enlighet med EN 301549.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen Bildtelefoni.net som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

SIP-bildtelefon: kundtjanst@tolk.sip.nu
Telefon till kundtjänsten: 020 – 22 04 00
Telefon till kundtjänst från utlandet: +46 77 1 22 04 00
E-post: kundtjanst@bildtelefoni.net

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning  och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen eftersträvar att vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande en självskattning (intern testning) av webbplatsen Bildtelefoni.net. Vid framtagningen av webbplatsen har webbplatsens tillgänglighet granskats av ETU AB 2021.

Teknisk information om webbappens tillgänglighet

Webbappen eftersträvar att vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Appen är framför allt för användning på datorer, men använder du den ändå i en mobiltelefon så känner vi till att den bakomliggande sida kan nås innan mobilmenyn aktivt har stängts.

Upplever du andra problem med webbappens tillgänglighet kan du kontakta hos genom de kontaktvägar som anges ovan på denna sida.

Teknisk information om mobilappen för iOS tillgänglighet

Mobilappen för iOS eftersträvar att vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi känner till att orienteringen på appen i iPhone är enbart stående i menyer och innan uppringning, det går dock att vrida enheten för att få tjänsten att fungera i landskapsvy under samtal. Telefontjänster har normalt ett stående utseende i mobiltelefon.

Upplever du andra problem med mobilappen för iOS tillgänglighet kan du kontakta hos genom de kontaktvägar som anges på denna sida.

Teknisk information om mobilappen för Androids tillgänglighet

Mobilappen för Android eftersträvar att vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi känner till att orienteringen på appen i Android är enbart stående i menyer och innan uppringning, det går dock att vrida enheten för att få tjänsten att fungera i landskapsvy under samtal. Telefontjänster har normalt ett stående utseende i mobiltelefon.

Vidare vet vi att ”Logga in”-knappens fokusmarkering vid navigering med externt tangentbord har för låg kontrast och att knappen ”tillbaka” inte har en tydlig fokusmarkering och inte går att aktivera med externt tangentbord.

När du växlar mellan ljust och mörkt läge måste appen startas om innan appen byter utseende.

Upplever du andra problem med mobilappen för Androids tillgänglighet kan du kontakta hos genom de kontaktvägar som anges på denna sida.

Hur vi fortsätter att arbeta med apparnas tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt med apparnas tillgänglighet och i takt med att underliggande operativsystem och apparnas utvecklingsplattform utvecklas och förändras gör även vi justeringar i apparnas tillgänglighet.

Hur vi testat tjänstens appar

Vi gör löpande en självskattning (intern testning) av tjänstens appar. Vid framtagningen av apparna har tillgängligheten granskats av ETU AB 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 oktober 2021.

 

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida