Tillgänglighetsredogörelse Bildtelefoni.net

Teckenspråkig video - Tillgänglighetsredogörelse

Innehåll på sidan

Evantia Oy som står bakom webbplatsen är upphandlad tjänsteleverantör av Post- och telestyrelsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen bildtelefoni.net uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Bildtelefoni.net är tillgänglig i enlighet med EN 301549.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen Bildtelefoni.net som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

SIP-bildtelefon: kundtjanst@tolk.sip.nu
Telefon till kundtjänsten: 020 – 22 04 00
Telefon till kundtjänst från utlandet: +46 77 1 22 04 00
E-post: kundtjanst@bildtelefoni.net

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning  och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen eftersträvar att vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande en självskattning (intern testning) av webbplatsen Bildtelefoni.net. Vid framtagningen av webbplatsen har webbplatsens tillgänglighet granskats av ETU AB 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 juni 2021.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida