Vem kan jag ringa?

Kan jag få teknisk support via Bildtelefoni.net?

Teckenspråkig video - Få teknisk support?

Nej, får du tekniska problem som inte direkt har med tjänsten Bildtelefoni.net att göra så bör du kontakta din ordinatör eller den butik där du köpt din bildtelefon.

Fungerar din bildtelefoni bra i övrigt, men du har tekniska problem med att använda tjänsten så kan du kontakta Bildtelefoni.nets kundtjänst.

Kan jag ringa betalsamtal?

Teckenspråkig video - Ringa betalsamtal?

Nej, man kan inte ringa betalnummer genom Bildtelefoni.net. Det enda undantaget är för akuta, prioriterade situationer och avgörs från fall till fall. Till exempel då en person har missat en resa på en flygplats (inom Sverige såväl som i utlandet) och behöver ringa ett betalnummer för att över huvud taget kunna komma vidare.

Kan jag ringa tjänstens 020-nummer från ett annat land?

Teckenspråkig video - Ringa tjänstens 020-nummer från utlandet?

Nej, ett 020-nummer kan endast ringas inom Sverige. Är du i utlandet kan du ringa tjänsten på nummer +46 771 28 00 20.

Kan jag ringa till andra länder?

Teckenspråkig video - Ringa till andra länder?

Ja, om samtalet är mellan svenskt teckenspråk och talad svenska kan du ringa via tjänsten till utlandet.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida