Teknik

Fryst bild/kornig bild/hackig bild. Varför blir det så?

Teckenspråkig video - Dålig videokvalitet?

Det vanligaste problemet som kan uppstå vid videosamtal är att bilden fryser eller hackar. Då kan du kontrollera:

  1. Bildtelefoni.net kan sända och ta emot video i HD-kvalitet. Däremot klarar inte alla användares bredbandsanslutningar, framförallt mobila anslutningar, att skicka video fram och tillbaka med så hög kvalitet. Får du problem med bildkvaliteten skall du därför först prova att SÄNKA kvalitetsinställningen i din bildtelefon ett steg så belastningen på ditt bredband blir lägre vid nästa samtal. Oftast flyter samtalet på bättre då.
  2. Har du många program igång samtidigt som kräver utrymme och kapacitet från din dator, surfplatta eller mobiltelefon, eller din internetanslutning.
  3. Har du startat om din dator, surfplatta eller mobiltelefon på länge? Annars rekommenderar vi att du gör det.

Vad är SIP?

Teckenspråkig video - Vad är SIP?

SIP betyder Session Initiation Protocol och är ett så kallat protokoll som styr överföring av ljud och bild.

Hur fungerar det med talsvarstjänster?

Teckenspråkig video - Talsvarstjänster?

För tjänster som bygger på styrning av talad information styr tolken med sin röst samtidigt som tolken kommunicerar med dig. Tänk på att röststyrda talsvarstjänster kan kräva snabba och vältajmade svar.

För tjänster som bygger på styrning med tonval (DTMF) kan tolken trycka tonvalen åt dig. Om du har en bildtelefon som stödjer att skicka tonval så kan du själv trycka tonvalen och styra talsvarstjänsten.

Kan tolken aktivera att ljudet överförs mellan parterna i ett förmedlat samtal?

Teckenspråkig video - Överföra ljud?

Ja, meddela tolken att du vill att ljudet skall överföras mellan personerna i ett förmedlat samtal.

Hur får jag reda på när tjänsten ska stängas för service?

Teckenspråkig video - Stängt för service?

För att underhålla tjänstens datasystem krävs det ibland att tjänsten stängs av och systemen uppdateras. Ett sådant tillfälle kallas servicefönster och planeras i förväg och förläggs på en tid när det förväntas innebära så lite påverkan för användarna som möjligt. Senast en vecka innan ett planerat servicefönster läggs det ut information om servicefönstret på tjänstens hemsida.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida