Hur du använder tjänsten

Vill du få ett samtal förmedlat eller distanstolkat via teckenspråkstolk är du välkommen att ringa till något av de adresser eller nummer du ser här nedan.

Det finns ingen tidsgräns för hur långa förmedlade samtal får vara. Däremot får distanstolkade samtal pågå i maximalt 60 minuter vardagar mellan 8:00 och 17:00. Övrig tid får en distanstolkning maximalt pågå i 30 minuter.

Byte av tolk sker löpande även under pågående samtal.

SIP-bildtelefon: tolk@tolk.sip.nu

Nödnummer 112 med SIP via Bildtelefoni.net: 112@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Telefon från utlandet: +46 771 28 00 20

Det finns också möjlighet att ringa via tjänstens webbapp och mobilappar.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida