Ring med videosamtal

Teckenspråkig video - Ring med videosamtal

När du vill få ett samtal förmedlat till talad svenska (ringa till någon) ringer du Bildtelefoni.net. Även viss distanstolkning ingår när du ringer till Bildtelefoni.net. Du ringer kostnadsfritt till tolk@tolk.sip.nu från en bildtelefon eller app. Samtalet besvaras av en teckenspråkstolk som använder teckenspråk till dig och tal till personen som du pratar med.

När du vill få ett samtal förmedlat uppger du för tolken vilket telefonnummer som du vill ringa till. Förbered gärna tolken på vad ärendet gäller. Tolken ringer sedan upp det angivna numret och tolkar samtalet mellan talad svenska och svenskt teckenspråk simultant. För att samtalet skall kunna genomföras måste telefonnumret uppges korrekt till tolken.

Undvik i möjligaste mån att ringa från miljöer med dåliga bildförhållanden då det försämrar möjligheten att tolka samtalet på ett bra sätt.

Samtal rings till en SIP-adress och SIP-adresser ser ut som e-postadresser med ett snabel-a @. För att samtalet skall kunna genomföras måste adressen uppges korrekt till tolken.

Undvik i möjligaste mån att ringa från bullriga miljöer då det försämrar möjligheten att tolka samtalet på ett bra sätt.

Tjänstens webbapp och mobilappar

Teckenspråkig video - Tjänstens webbapp och mobilappar

Du behöver ingen egen bildtelefon för att ringa videosamtal till tjänsten. Tjänsten Bildtelefoni.net har egna mobilappar för Apple iOS (iPhone och iPad), Android, samt en webbapp på hemsidan. Med dessa appar kan du ringa till och bli uppringd av tjänsten.

Att tänka på före ett videosamtal

Teckenspråkig video - Att tänka på före ett videosamtal

  • Ha alltid webbkameran/kameralinsen så nära din skärm som möjligt för att du och tolk skall få bästa möjlighet att avläsa teckenspråket. Tänk på det om du har en webbkamera/kameralins som inte är inbyggd.
  • Försök att få till en så bra belysning som möjligt som är riktad framifrån mot dig. Undvik att ha starkt ljus som kommer bakifrån, så kallat motljus.
  • Undvik helst mönstrad klädsel. Istället kan du använda enfärgat och gärna en mörk färg. Då blir det lättare att både se dig och avläsa ditt teckenspråk.
  • När du använder mobiltelefon/surfplatta tänk på att se till att den står stadigt. Om du går omkring med mobiltelefonen/surfplattan under samtalet försämras bildkvaliteten väsentligt och det försämrar möjligheten att tolka samtalet på ett bra sätt.

Att tänka på under ett videosamtal

Teckenspråkig video - Att tänka på under ett videosamtal

  • Kom ihåg att presentera dig med namn.
  • Det är bra att teckna siffror och bokstäver tydligt och inte för snabbt.
  • Det är möjligt att använda textfunktionen och skriva t ex personnummer och adresser till tolken om du har sådan möjlighet i din bildtelefon.
  • Tilltala direkt den person du vill samtala med.
  • Då du vill avsluta ett samtal ska det framgå tydligt, efter det kan du ringa ett nytt samtal.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida