Ringa nödnummer 112

Nödnummer 112 med bildtelefon

Teckenspråkig video - 112 med bildtelefon

När du ringer till nödnummer 112 med en bildtelefon ringer du adressen: 112@tolk.sip.nu

Vid en akut situation kan du komma fram till Bildtelefoni.net med högsta prioritet för att ringa 112.

OBSERVERA! Nödnummer 112 får endast användas i nödsituationer för att ringa 112. Bara samtal till 112 förmedlas med prioritet.

Nödnummer 112 med mobilapp

Teckenspråkig video - med mobilapp

När du ringer till nödnummer 112 med tjänstens egna mobilappar klickar du på den röda ikonen där det står: 112 via Bildtelefoni.net. Vid en akut situation kan du komma fram till Bildtelefoni.net med högsta prioritet för att ringa 112.

OBSERVERA! Nödnummer 112 får endast användas i nödsituationer för att ringa 112. Bara samtal till 112 förmedlas med prioritet.

Nödnummer 112 med webbappen

Teckenspråkig video - 112 med webbapp

När du ringer till nödnummer 112 med tjänstens egen webapp klickar du på den röda ikonen där det står: 112 via Bildtelefoni.net. Vid en akut situation kan du komma fram till Bildtelefoni.net med högsta prioritet för att ringa 112.

OBSERVERA! Nödnummer 112 får endast användas i nödsituationer för att ringa 112. Bara samtal till 112 förmedlas med prioritet.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida