Om Bildtelefoni.net

Teckenspråkig video - Om Bildtelefoni.net

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal mellan personer som talar och personer som använder teckenspråk. Tjänsten riktar sig till personer i Sverige med dövblindhet, dövhet, hörselskada eller språkstörning och som använder sig av svenskt teckenspråk i sin kommunikation, samt till dem som själva inte är teckenspråkiga men vill komma i kontakt med personer som använder svenskt teckenspråk. Tjänsten är kostnadsfri.

Samtalen i Bildtelefoni.net genomförs som trepartssamtal där personen som använder teckenspråk är i kontakt med tolken med en bildtelefon och personen som talar är i kontakt med tolken med en vanlig telefon. Tolken förmedlar samtalet mellan de samtalande personerna.

Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Distanstolkning innebär att två eller flera personer som befinner sig på samma plats får samtalet tolkat mellan tal och teckenspråk med tolken med på distans.

Bildtelefoni.net följer FN:s Barnkonvention.

Om leverantören

Teckenspråkig video - Om leverantören

Tjänsten utförs av Evantia Group tillsammans med NerikeTolkarna och nWise, på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Tjänstens serviceinnehåll och funktioner bestäms och säkerställs av PTS.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida