Att använda tjänsten

Behöver jag beställa tolk i förväg?

Teckenspråkig video - Förboka tolk?

Nej, du behöver inte förbeställa tolk. Tjänsten är alltid bemannad med tolkar dygnet runt - året runt.

Behöver jag registrera mig för att ringa?

Teckenspråkig video - Registrering?

Nej, registrering krävs inte för att använda tjänsten med bildtelefon eller telefon. Vill du däremot använda tjänstens egna appar för att ringa videosamtal måste du först ha ett användarkonto.

Har tolkar i tjänsten tystnadsplikt?

Teckenspråkig video - Tystnadsplikt?

Teckenspråkstolkar i Bildtelefoni.net följer Kammarkollegiets vägledning God tolksed. Personalen i tjänsten följer svensk lag och har tystnadsplikt enligt PTS krav på utförandet av tjänsten.

Vilken information behöver jag ge till tolken när jag ringer?

Teckenspråkig video - Vilken information behövs?

Vill du få ett samtal förmedlat behöver tolken veta till vilket nummer/vilken adress som du vill ringa så att tolken kan koppla samtalet.

Det är också bra att först informera tolken om vad samtalet gäller så tolken är väl förberedd. Det är däremot inte något som du måste göra.

Förmedlar ni även på andra språk?

Teckenspråkig video - Andra språk?

Nej, tjänsten erbjuder idag förmedling och distanstolkning på talad svenska och svenskt teckenspråk.

Vad kostar det att ringa med Bildtelefoni.net?

Teckenspråkig video - Vad kostar det?

Du som ringer in till Bildtelefoni.net behöver inte betala för själva tjänsten. Tjänstens 020-nummer för talsamtal har inga samtalsavgifter. Ringer du via en bildtelefon eller någon av tjänstens appar så betalar du för internettrafiken. Tjänstens 0771-nummer för talsamtal används från utlandet och sådana samtal betalar du för.

Hur använder jag som har dövblindhet tjänsten?

Teckenspråkig video - Med dövblindhet

Är du en person med dövblindhet så använder du teckenspråk för att kommunicera med tolken. Meddela tolken om du vill ha teckenspråk tillbaka från tolken eller om tolken skall skriva text tillbaka. Tolken kan anpassa sin tolkning genom att positionera sig utifrån dina behov, att endast versaler används vid textning eller att du kan välja mellan ”skrivet teckenspråk” och skriven svenska. Tolken kan också korta ned det som sägs utan att förändra innebörden samt be motparten att prata långsammare för att underlätta för dig.

Finns funktionerna Tala direkt och Höra direkt?

Teckenspråkig video - Tala/höra direkt?

Ja, du kan be tolken att aktivera ljudöverföring mellan dig och den du vill ringa till. Det innebär att ljudet från din mikrofon hörs av den som blivit uppringd. Du kan även be tolken att släppa igenom ljudet från den ni har ringt upp till din egna högtalare. Detta är användbart då en teckenspråkig samtalspart vill använda sin egen röst, eller om en teckenspråkig samtalspart vill använda sin egen hörsel.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida