Ring med röstsamtal

Teckenspråkig video - Ring med röstsamtal

När du vill få ett samtal förmedlat till teckenspråk (ringa till någon) ringer du Bildtelefoni.net. Även viss distanstolkning ingår när du ringer till Bildtelefoni.net. Du ringer kostnadsfritt till 020-28 00 20. Samtalet besvaras av en teckenspråkstolk som talar till dig och använder teckenspråk till personen som du pratar med.

När du vill få ett samtal förmedlat uppger du för tolken vilken adress som du vill ringa till. Förbered gärna tolken på vad ärendet gäller. Tolken ringer sedan upp den angivna adressen och tolkar samtalet mellan talad svenska och svenskt teckenspråk simultant.

Samtal rings till en SIP-adress och SIP-adresser ser ut som e-postadresser med ett snabel-a @. För att samtalet skall kunna genomföras måste adressen uppges korrekt till tolken.

Undvik i möjligaste mån att ringa från bullriga miljöer då det försämrar möjligheten att tolka samtalet på ett bra sätt.

Att tänka på under ett röstsamtal

Teckenspråkig video - Att tänka på under ett röstsamtal

  • Kom ihåg att presentera dig med namn.
  • Tänk på den omgivande ljudmiljön. Undvik att ringa från bullriga miljöer.
  • Tala tydligt och nära mikrofonen.
  • Tilltala direkt den person du vill samtala med.
  • Då du vill avsluta ett samtal ska det framgå tydligt, efter det kan du ringa ett nytt samtal.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida