PTS inkluderande telefonitjänster

Teckenspråkig video - PTS övriga inkluderande telefonitjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

PTS övriga inkluderande telefonitjänster är Texttelefoni.se, Teletal, samt nummerupplysningstjänsten 118 400.

länk till telefonitjänsten Texttelefoni.seTexttelefoni.se
Texttelefoni är en kostnadsfri samtalsförmedlande tjänst från PTS som levereras av Samres AB.

länk till telefonitjänsten Teletal.seTeletal.se
Teletal är en kostnadsfri samtalsförmedlande tjänst från PTS som levereras av Riksfärdtjänsten Sverige.

länk till nummerupplysningstjänsten 118400.se118400.se
118 400 är en kostnadsfri nummerupplysningstjänst från PTS som levereras av Eniro 118 118.

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida