Information om behandling av personuppgifter

Teckenspråkig video - Behandling av personuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS) är personuppgiftsansvarig för förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net. Tjänsten tillhandahålls av en extern leverantör, Evantia Oy (moderbolaget i Evantia Group), på uppdrag av PTS. Därmed är det personuppgiftsbiträdet Evantia Oy, inte PTS, som behandlar dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i Sverige.

Evantia Oy behandlar följande personuppgifter om dig: I förmedlingstjänsten loggas uppgifter om samtal, dvs tidpunkt för samtalens början och avslut, total samtalstid, vilken studio som tolkar samt uppgift om uppringande och mottagande användarnamn, nummer eller SIP-adress. Kontaktar du kundtjänst kan vi be om dina kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig rörande ditt kundtjänstärende.  För dig som använder tjänsten Bildtelefoni.net via tjänstens egen webbapp och egna mobilappar behövs även ditt förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord och ett automatiskt genererat användarnamn.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är kvalitetskontroll, redovisningsunderlag, statistik samt underlag för utredning om eventuella säkerhetsincidenter och missbruk av tjänsten.

Eftersom det ingår i PTS uppdrag att utföra förmedlingstjänst, och registrering av personuppgifter i form av samtalsuppgifter är nödvändig för utförandet av tjänsten, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse. Dessa personuppgifter i form av samtalsuppgifter finns kvar i tretton (13) månader. Därefter raderas personuppgifterna automatiskt.

För att Evantia Oy ska kunna erbjuda Bildtelefoni.net via tjänstens egen webbapp och egna mobilappar krävs ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du godkänner att Evantia Oy behandlar dina personuppgifter så lämnar du samtycke i samband med registreringen av ditt användarkonto. Du har rätt, att när som helst återkalla ditt samtycke. Då raderas ditt användarkonto med tillhörande personuppgifter.

Dina personuppgifter för användarkontot finns kvar tills det att du meddelar tjänstens kundtjänst att du önskar få kontot raderat. Användarkonton som inte använts under en period av 24 månader raderas årligen automatiskt.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig, ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta tjänstens kundtjänst.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till tjänstens kundtjänst, PTS och även till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Kontaktuppgifter Bildtelefoni.net:s kundtjänst / Evantia Oy

SIP-bildtelefon: kundtjanst@tolk.sip.nu
Telefon till kundtjänsten: 020 – 22 04 00
Telefon till kundtjänst från utlandet: +46 771 22 04 00
E-post: kundtjanst@bildtelefoni.net

Postadress:
Evantia Oy
Fridhemsgatan 2
702 32 Örebro

Kontaktuppgifter PTS

Växel: 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se

PTS dataskyddsombud kan kontaktas direkt på E-post: dataskyddsombudet@pts.se

Postadress:
PTS
Box 5398
102 49 Stockholm

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida