Information från PTS om distanstolkning i Bildtelefoni.net

2021-02-22: PTS förtydligande om vilken distanstolkning som ingår i tjänsten och vilken som kommer att nekas från den 2 april 2021.

Post- och telestyrelsen (PTS), som är ansvarig för tjänsten Bildtelefoni.net, informerar om att tjänsten är en telefonitjänst som möjliggör samtal mellan teckenspråkiga personer och deras motparter mer likvärdigt med hur andra ringer och blir uppringda.

Den distanstolkning som ingår i tjänsten motsvarar behoven att kunna få samtal tolkade spontant och oplanerat som när man ringer. Det framgår av tjänstens webbplats.

Däremot ingår inte distanstolkning som kräver tolkförberedelser i vad Bildtelefoni.net erbjuder. Distanstolkning av möten som har karaktären av att vara planerade möten kräver tolkförberedelser. Kännetecknande för ett planerat möte är att något eller några av nedanstående omständigheter är aktuella:

- att mötet har dagordning och utsedd mötesledare
- att det finns dokumentation som har skickats ut inför mötet
- att uppdraget kräver att tolk är förberedd.

Sådana möten kräver tolkförberedelser för att tolkanvändaren ska få samma förutsättningar som andra mötesdeltagare under mötet.

Detta är ingen förändring av vad som ingår i funktionaliteten som ska erbjudas i Bildtelefoni.net. Från den 2 april 2021 kommer distanstolkning som inte ingår i tjänsten att nekas i Bildtelefoni.net.

Frågor om detta förtydligande hänvisas till mejladress bildtelefoninet@pts.se eller till telefonnummer 08-678 55 00.

Andra frågor om Bildtelefoni.net hänvisas till tjänstens kundtjänst på mejladress kundtjanst@bildtelefoni.net, eller till SIP-adress kundtjanst@tolk.sip.nu, eller till telefonnummer 020-22 04 00

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).
Till PTS hemsida

Använd tjänsten:
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp:  kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS inkluderande telefonitjänster:
Texttelefoni.se
Teletal.se
118400.se

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Till PTS hemsida