Möjligheten att ringa med Skype till Bildtelefoni.net har upphört

Microsoft som äger Skype har nu gjort ändringar i Skype så det inte längre går att koppla in Skype till Bildtelefoni.net. Det är därför från och med nu inte längre möjligt att ringa med Skype till förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

Detta är ett beslut av Microsoft som är utom förmedlingstjänstens kontroll. Vi uppmanar alla användare som tidigare ringt till oss med Skype att istället ladda ner och använda Bildtelefoni.nets egna appar för att ringa till tjänsten. Du kan även kontakta en förskrivare i ditt landsting/region för att undersöka om du kan få en bildtelefon förskriven till dig.

Mer information om tjänstens appar finns på länken: Bildtelefoni.nets webbapp och mobilapp