Nyheter

2018-11-06: Möjligheten att ringa med Skype till Bildtelefoni.net har upphört

Microsoft som äger Skype har nu gjort ändringar i Skype så det inte längre går att koppla in Skype till Bildtelefoni.net. Det är därför från och med nu inte längre möjligt att ringa med Skype till förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

Detta är ett beslut av Microsoft som är utom förmedlingstjänstens kontroll. Vi uppmanar alla användare som tidigare ringt till oss med Skype att istället ladda ner och använda Bildtelefoni.nets egna appar för att ringa till tjänsten. Du kan även kontakta en förskrivare i ditt landsting/region för att undersöka om du kan få en bildtelefon förskriven till dig.

Mer information om tjänstens appar finns på länken: Bildtelefoni.nets webbapp och mobilapp

2017-09-20, Textfunktion i tjänstens mobilappar

Nu finns möjligheten att under ett samtal kommunicera med text i Bildtelefoni.nets mobilappar. För mer information se frågor och svar.

Tillägg: För att funktionen skall aktiveras behövs oftast att mobilappen stängs helt och startas om igen.

Bildtelefoni.net på Dövas dag i Jönköping 2017

Vi från Bildtelefoni.net kommer att finnas med som utställare på Dövas dag i Jönköping under lördagen den 23 september 2017. Vi kommer berätta om förmedlingstjänsten och svara på frågor mellan kl 10 och 16 i utställningshallen.

Mer information om arrangemanget Dövas dag 2017 finns på webbplatsen www.dovasdag2017.se

Vi ses i Jönköping!

2016-07-01, Nyheter i tjänsten Bildtelefoni.net

Post- och Telestyrelsen (PTS) har utsett Evantia Group till att leverera tjänsten från den 2016-07-01. I samband med detta har bland annat följande nyheter införts i tjänsten.

  • Tjänsten är numera öppen dygnet runt - året runt.
  • Distanstolkning vardagar mellan kl 8.00-17.00 utökas till max 60 minuter. Samtal som påbörjas inom tiden får slutföras. Övrig tid gäller fortfarande max 30 minuter.
  • Det finns inte längre någon samtalstyp som måste förbokas.
  • Bildtelefoni.net erbjuder numera endast tolkning till och från talad svenska och svenskt teckenspråk.
  • För bildtelefoner som stödjer det kan samtal nu ske med högre videokvalitet upp till HD-kvalitet.
  • Vid kö finns en återuppringningsfunktion.