Nyheter

2017-09-20, Textfunktion i tjänstens mobilappar

Nu finns möjligheten att under ett samtal kommunicera med text i Bildtelefoni.nets mobilappar. För mer information se frågor och svar.

Tillägg: För att funktionen skall aktiveras behövs oftast att mobilappen stängs helt och startas om igen.

Bildtelefoni.net på Dövas dag i Jönköping 2017

Vi från Bildtelefoni.net kommer att finnas med som utställare på Dövas dag i Jönköping under lördagen den 23 september 2017. Vi kommer berätta om förmedlingstjänsten och svara på frågor mellan kl 10 och 16 i utställningshallen.

Mer information om arrangemanget Dövas dag 2017 finns på webbplatsen www.dovasdag2017.se

Vi ses i Jönköping!

2016-07-01, Nyheter i tjänsten Bildtelefoni.net

Post- och Telestyrelsen (PTS) har utsett Evantia Group till att leverera tjänsten från den 2016-07-01. I samband med detta har bland annat följande nyheter införts i tjänsten.

  • Tjänsten är numera öppen dygnet runt - året runt.
  • Distanstolkning vardagar mellan kl 8.00-17.00 utökas till max 60 minuter. Samtal som påbörjas inom tiden får slutföras. Övrig tid gäller fortfarande max 30 minuter.
  • Det finns inte längre någon samtalstyp som måste förbokas.
  • Bildtelefoni.net erbjuder numera endast tolkning till och från talad svenska och svenskt teckenspråk.
  • För bildtelefoner som stödjer det kan samtal nu ske med högre videokvalitet upp till HD-kvalitet.
  • Vid kö finns en återuppringningsfunktion.