Använd tjänsten

Vill du få ett samtal förmedlat eller distanstolkat via teckenspråkstolk är du välkommen att ringa till något av de adresser eller nummer du ser här nedan.

Det finns ingen tidsgräns för hur långa förmedlade samtal får vara. Däremot får distanstolkade samtal pågå i maximalt 60 minuter vardagar mellan 8:00 och 17:00. Övrig tid får en distanstolkning maximalt pågå i 30 minuter.

Använder du tal så ringer du till numren för “Taltelefon”.

SIP-bildtelefon: tolk@tolk.sip.nu

Nödnummer 112 med SIP via Bildtelefoni.net: 112@tolk.sip.nu

Taltelefon: 020-28 00 20

Taltelefon från utlandet: +46 771 28 00 20

Det finns också möjlighet att ringa via tjänstens webbapp och mobilappar.